Otevírací doba


Koupaliště můžete navštívit v těchto časech.

Červen a září

Pracovní dny 12:00 - 18:00
Víkendy 10:00 - 19:00

Červenec a srpen

Denně 10:00 - 19:00


Ceník


Kolik zaplatíte za pobyt na koupališti

Obyčejné vstupné

celodenní vstupné 17:00 - 19:00
dospělí 90Kč 60Kč
děti do 15 let 60Kč 60Kč
děti do 6 let zdarma zdarma
důchodci + ZTP 60Kč

60Kč


Půjčovné

Hry (stoní tenis, beach, badminton, 1 hodina)  10,- Kč + 100,- Kč vratná záloha
Plastová lehátka volná 40,- Kč + 100,- Kč vratná záloha
Bezpečnostní schránka 30,- Kč + 100,- Kč vratná záloha

Permanentky

celosezónní
dospělí 900Kč
děti + senioři 700Kč


Služby


Co Vám u nás můžeme nabídnout

Areál koupaliště disponuje 50m plaveckým bazénem s hloubkou od 1,2m do 1,8m se dvěma skluzavkami. Pro děti do věku 5-ti let je určen oddělený dětský bazén s maximální hloubkou 60cm. Dále můžete využít i hřiště pro plážový volejbal nebo nohejbal.

Možnost příjemně strávit letní čas mají i děti mimo vodní plochu v dětském koutku (skákací hrad, pískoviště, průlezky, trampolína).

Šatny a sociální zařízení splňují hygienická kritéria.

Po dohodě možnost společných večírků (od 19:00 do půlnoci).Návštěvní řád


Co by každý návštěvník měl znát a mít na paměti

Návštěvní řád

Děti do 12-ti let mají povolen vstup do areálu jen v doprovodu rodičů!

Zákaz vstupu do areálu koupaliště se psy!

Dále Návštěvní řád Zámeckého koupaliště, se kterým se doporučujeme seznámit před vstupem do areálu,

 • bazén je o rozměrech 50m x 20m, hloubka 1,2m - 1,8m
 • dětský bazén je o rozměrech 10 m x 24,7 m, hloubka 0,5 - 0,8 m
 • za čistotu a pořádek v prostorách okolo bazénu odpovídá personál
 • za čistotu a pořádek v prostorách sociálních zařízení zodpovídá personál
 • voda ve velkém i dětském bazénu je mechanicky a chemicky upravována. Množství ředící vody, množství a typ chemikálií určuje provozní řád koupaliště.
 • provoz koupaliště se řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb. ze dne 10. 8. 2011 stanovující hygienické požadavky na koupaliště a Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • provozní řád koupaliště je k dispozici u provozovatele koupaliště
 • návštěvní řád je umístěn na viditelném místě v areálu koupaliště

Poučení pro návštěvníky

Návštěvník je povinen:

 • před vstupem do oploceného prostoru koupaliště projít čistící zónou
 • do oploceného prostoru vstupovat bos nebo v plážové obuvi
 • používat plavky (zákaz používat krátké kalhoty a šortky obsahující bavlnu, taktéž je zakázáno koupat se v jakémkoli svrchním oblečení)
 • chovat se tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost ostatních
 • dodržovat čistotu a pořádek

Je zakázáno:

 • v prostoru koupaliště používat potraviny a nápoje ve skleněných obalech
 • vstup do prostoru koupaliště osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem drog
 • vstup návštěvníků se psy a jinými zvířaty
 • používat v bazénu matrace, čluny, ploutve, míče nebo jiné předměty omezující, nebo ohrožující ostatní návštěvníky
 • házet si ve velkém bazénu míčem či jinými předměty
 • plivat, vyplachovat si ústa a nos ve vodě
 • běhat
 • skákat do vody z míst, která k tomu nejsou určena
 • přivážet jízdní kola k bazénu, kola jsou ponechána v oplocených prostorách k tomu určených

Osobní automobily a motocykly parkují pouze v prostorách k tomu určených (nikoli před vjezdem do areálu).

V případě vzniku jakékoliv škody (ztráta cenných předmětů, finanční hotovosti, atd.) nese zodpovědnost sám návštěvník.

Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád!

Návštěvní řád nabývá platnosti dnem podpisu provozovatele.


Holešov dne 1. 6. 2017

Technické služby Holešov, s.r.o.
Libor Liška - jednatel


ObyčejnéObyčejné
Detected language : Czech